lördag 29 maj 2010

val 2010

hej
nu är jag en bloggare
staffan falk o jag representerar Miljöpartiet de gröna i Borås
detta är premiär o jag kommer att kommentera händelser i Borås stad och i 7-härarsbygden

2010 i september är det allmänna val till kommun, region och riksdag och min tro är att alla som har rösträtt utövar sin rätt att rösta

Min grundlägande syn är att Miljöpartiet är det enda alternativet för att vi ska få en hållbar utveckling mot en bra framtid.

återkommer snart

staffan